Regulamin sklepu

wiatrodyskretni antybąkowa bielizna regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WIATRODYSKRETNI.PL

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Adam Domański, Ul. 1 Maja 3, 05-281 Urle, NIP: 8241175917, tel. +48 780 488 817, adres e-mail: info@wiatrodyskretni.pl

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta, dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • przez czat w aplikacji Messenger (na Fanpage’u Sklepu na portalu Facebook),
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem (zazwyczaj) lub telefonicznie (w uzasadnionych przypadkach).

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych należy zamawiać w ilościach zawartych w opakowaniach zbiorczych. Zamówienie złożone na ilość mniejszą — nawet jeśli zostanie zaakceptowane przez system — może nie zostać zrealizowane przez Sklep.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Operatorem płatności kartami płatniczymi jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku, gdy Klient wybiera płatność przelewem bezpośrednio na konto bankowe i płatność za zamówienie nie została dokonana w ciągu 2 dni roboczych (48 godzin) od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez Sklep.

5. Każde zamówienie za pobraniem, złożone przez nowego (robiącego zakupy w naszym Sklepie po raz pierwszy) Klienta, będzie weryfikowane telefonicznie PRZED jego realizacją. Przepraszamy za niedogodności, ale ze względu na wątpliwe poczucie humoru niektórych klientów zmuszeni jesteśmy do weryfikacji zamówień pobraniowych.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (usługi automatów paczkowych lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub wpłaty bezpośrednio na konto bankowe, termin wysyłki liczony od daty pozytywnej autoryzacji transakcji przez bank.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem termin wysyłki liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Termin wysyłki zawsze liczony jest w dniach roboczych. Termin “24 godziny” oznacza kolejny dzień roboczy, “48 godzin” oznacza 2 dni robocze, “3 dni” oznacza 3 dni robocze itd. od dnia określonego w pkt. 2 lub 3 powyżej.

5. Dokładamy wszelkich starań, by zakupiony towar wysłać jak najszybciej. Jeśli zamówienie zostanie złożone do godziny 11 danego dnia, a zamówiona forma wysyłki obejmuje firmę kurierską, wysyłka nastąpi jeszcze tego samego dnia. Jeśli zamówienie zostanie złożone po godzinie 11, wysyłka nastąpi w kolejnym dniu roboczym. Taki schemat postępowania związany jest z godzinami działania firm wysyłkowych.

6. Jeśli zamówiona forma wysyłki obejmuje przesyłkę, nadawaną za pośrednictwem automatów paczkowych, w dniu zakupu realizowane są zamówienia, złożone do godziny 19.

6. Jeśli wysyłka z jakiegokolwiek powodu będzie opóźniona (np. ze względu na dostawę zamówionego towaru), Klient zawsze jest o tym informowany mailowo lub telefonicznie (najczęściej mailowo).

7. Warunkiem skutecznego nadania przesyłki jest podanie pełnych prawidłowych danych adresowych przez Klienta.

7. Po przedpłacie oraz uprzednim umówieniu się możliwy jest odbiór osobisty zakupionej bielizny (na warszawskim Żoliborzu).

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien w pierwszej kolejności przesłać do Sklepu e-mail z opisem i zdjęciem powodu reklamacji oraz — dopiero na żądanie sklepu — odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Sprzedawca zastrzega, że kluczowym do oceny zasadności reklamacji jest opis produktu (który zawiera kluczowe informacje na jego temat), a nie jego zdjęcie. Rozbieżność pomiędzy zdjęciem a faktycznym wyglądem produktu będzie potraktowane przez Sprzedawcę jako uzasadniony powód zwrotu produktu przez Konsumenta za zwrotem zapłaconej ceny, ale Sprzedawca nie może się zobowiązać do wymiany produktu na identyczny ze zdjęciem (zwłaszcza gdy producent produktu zmienił jego opakowania).

6. Wybór przewoźnika, który dostarczy przesyłkę, należy do Klienta. W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest usługa transportowa wybranego przewoźnika (w tym uszkodzenie lub zniszczenie paczki) wówczas reklamacja będzie rozpatrzona z uwzględnieniem konsekwencji zapisów powszechnie dostępnych regulaminów świadczenia usług przewozowych danego przewoźnika.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta (czyli dokonujący zakupu w celach, niezwiązanych z jego działalnością) ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie jednorazowego oświadczenia przed jego upływem — najlepiej mailowo, na adres odstapienieodumowy@wiatrodyskretni.pl. Następnie należy odesłać zakupiony towar wraz z paragonem i załączonym wypełnionym Formularzem odstąpienia od umowy — można go pobrać TUTAJ (skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe, można użyć każdego innego formularza, który będzie zawierał niezbędne do odstąpienia od umowy dane). TUTAJ z kolei znajdą Państwo Pouczenie, szczegółowo wyjaśniające warunki, na jakich można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru, niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, z tym że zwracany koszt wysyłki będzie wynosił tyle, ile wynosi najniższy oferowany przez sklep koszt wysyłki — niezależnie od wybranej metody wysyłki podczas zakupu.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w  szczególności w przypadkach produktów dostarczanych w zapieczętowanym (zaplombowanym) opakowaniu, którego po otwarciu (rozpieczętowaniu) opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Oznacza to, że towar można zwrócić wyłącznie w fabrycznie zapieczętowanym (zaplombowanym), nieotwieranym opakowaniu.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Zezwala się natomiast na swobodne udostępnianie linków do tekstów, dostępnych na sklepowym blogu. W przypadku wykorzystania części lub całości samej treści tekstów, zamieszczonych na blogu, wymagane jest podanie ich źródła: blog serwisu Wiatrodyskretni.pl.

§9

Regulamin opinii

 1. W naszym sklepie wyświetlane są opinie klientów.
 2. Opinie wyświetlane są na trzy sposoby:
  a. w postaci gwiazdek (od jednej do pięciu), gdzie 5 gwiazdek oznacza najwyższe zadowolenie klienta z użytkowanego produktu, a jedna gwiazdka oznacza najniższe (brak) zadowolenie z użytkowania produktu;
  b. w postaci opinii opisowych, umieszczanych w zakładce „Opinie”, znajdującej się na karcie każdego produktu;
  c. w postaci wyciągów z opinii, które umieszczane są na karuzeli, znajdującej się u dołu niektórych wpisów blogowych oraz w postaci cytatów z opinii, umieszczonych na stronie Niezwykła antybąkowa bielizna, traktowanej przez nas jak rodzaj strony lądowania.
 3. Wszystkie opinie pochodzą od zweryfikowanych użytkowników. Dokładamy wszelkich starań w celu zweryfikowania opinii pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali produktu lub go nabyli.
 4. Nie recenzujemy opinii. Udostępniam do wglądu wszystkie zamieszczone w sklepie opinie, także te, które nie są dla nas lub dla naszego produktu pochlebne, jeśli klienci takie opinie u nas zostawili.
 5. Wystawienie opinii możliwe jest na kilka sposobów:
  a. każdy zweryfikowany użytkownik, a więc osoba, która dokonała zakupu przez nasz sklep internetowy, może zostawić opinię w sklepie, przy produkcie, który zakupiła — musi się jednak do tego zalogować na swoje konto użytkownika, które uprzednio musi zostać założone. Umożliwiamy założenie konta użytkownika automatycznie, podczas zakupów, wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole i podać wybrane hasło. PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY OMNIBUS: opinię mógł zostawić każdy klient, także bez zakładania konta. System sklepu rozpoznawał klienta, który dokonał zakupu, po zapisanym na jego urządzeniu końcowym ciasteczku.
  b. opinię klient może nadesłać do nas za pomocą poczty email. Weryfikujemy wtedy adres email klienta z tym, który został podany w systemie podczas dokonania zakupu. Weryfikujemy także, czy opinia dotyczy produktu, który jest przypisany w systemie sklepu do danego adresu email.
  c. opinię można napisać na naszym fanpage na platformie Facebook (META) w zakładce „Recenzje”. Praktykujemy wykorzystywanie takich opinii później do umieszczenia ich na karuzeli z opiniami lub w formie cytatów na stronach lądowania, do których kierują reklamy. Opinie z platformy Facebook (META) nie są potem przez nas weryfikowane, wychodzimy z założenia, że skoro ktoś podpisuje się pod opinią swoim imieniem i nazwiskiem oraz wizerunkiem, postępuje uczciwie i celowo.
 6. Opinie, wystawione przez klientów przed wejściem w życie tzw. ustawy OMNIBUS nie zostały przez nas później dodatkowo zweryfikowane. Zostawiliśmy je w takiej formie, w jakiej zostały napisane.
 7. Umożliwiamy naszym klientom anonimizowanie opinii. To znaczy, że aby zostały umieszczone, nie muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem ani wizerunkiem. Jeśli ktoś się na to decyduje, cieszy nas to. Ale jeśli nie, zamieszczamy opinie podpisane uzgodnionym pseudonimem lub opatrzone zdjęciem, pochodzącym ze stocków ze zdjęciami. Rozumiemy, że ze względu na nasz asortyment, klienci mogą spodziewać się delikatności i dyskrecji. Dla nas najważniejsze, że MY jesteśmy w stanie zweryfikować klienta  przed zamieszczeniem opinii.
 8. Proponujemy klientom, którzy dokonali zakupu, niewielki rabat na kolejne zakupy w zamian za napisanie opinii (przy użyciu którejkolwiek metody z opisanych w punkcie 5). Informujemy o tym rabacie i przedstawiamy tę propozycję w mailu, podsumowującym transakcję, wysyłanym przez nas już po wysyłce zakupów. Chcemy w ten sposób zachęcić klientów, by dzielili się z nami swoimi opiniami, a ze względu na delikatny charakter naszego asortymentu klienci nie są w tej kwestii zbyt wylewni. Informujemy także, że rabat zostanie klientowi przyznany niezależnie od rodzaju wystawianej opinii (klient dostanie rabat także wtedy, jeśli opinia nie będzie pozytywna).

§10

Regulamin promocji “Koło fortuny”

1.Promocja “Koło fortuny” to zabawa, którą proponujemy naszym klientom. Jest ona dobrowolna.

2. Aby zagrać w “Koło fortuny” należy kliknąć w lewym dolnym rogu ekranu na stronie głównej, w miejscu gdzie wyświetla się kolorowy widget, przedstawiający kręcące się koło fortuny. Kliknięcie widgetu powoduje, że otwiera się właściwe koło fortuny, które klient wprawia w ruch kolejnym kliknięciem. Wprawione w ruch koło fortuny zatrzymuje się na jednym z ośmiu pól. To, na którym polu zatrzyma się koło fortuny okresla, jaki kod rabatowy wygrywa korzystający z koła klient. 

3. W zabawie “Koło fortuny” możliwe są następujące rozwiązania:
a. kod rabatowy w wysokości 5 zl na koszyk zakupowy w naszym sklepie;
b. kod rabatowy w wysokości 10 zł na kosztyk zakupowyw naszym sklepie;
c. kod rabatowy, zapewniający darmową wysyłkę do paczkomatu;
d. kod na darmową sodę do prania antybąkowej bielizny;
e. puste pole, bez kodu rabatowego, z informacją “nie udało się”.

Każda z tych czterech mozliwości jest wybierana losowo przez program, obsługujący widget, a prawdopodobieństwo wyboru każdej z możliwości wynosi 25 proc.

4. Aby skorzystać z wygranej, klient musi spełnić określone warunki:
a. zagrać w grę “Koło fortuny”;
b. dokonać w sklepie zakupu na co najmniej 99 zł (kody rabatowe działają tylko powyżej tej kwoty);
c. wpisać w koszyku lub na checkoucie w miejscu na kod rabatowy kod wygranego przez siebie kupony;
d. aby skorzystać z darmowej wysyłki, klient musi podczas zakupów wybrać wysyłkę do paczkomatu i zakupy przedpłacone.

5. Każdy klient może z danego kuponu skorzystać tylko jeden raz. Próba ponownego użycia wykorzystanego już raz kuponu prowadzi do pojawienia się komunikatu, że kupon nie może zostać zrezalizowany.

6. Każdy klient możę zakręcić “Kołem fortuny” dowolną liczbę razy, jednak tylko raz na trzy dni.

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

zalety sklepu wiatrodyskretni w punktach
schemat działania antybąkowej bielizny
Daj nam znać, czego szukasz! Zostaw swój adres e-mail, a wyślemy Ci info natychmiast, jak tylko towar wróci na półki.
X